پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

دوره آموزشی بازنگری کارورزی 1 قسمت دوم

 دوره آموزشی بازنگری کارورزی یک روز 24 مهرماه با حضور اساتید کارورزی بصورت حضوری و برخط توسط دکتر رونقی استاد دوره کارورزی یک برگزار گردید.

قابل ذکر است که فایل های مرتبط به پیوست موجود می باشد.


نظرات کاربران