پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

اعضاء هیات علمی پردیس فاطمه زهرا (س) اصفهان

                                                                                                 

                                                                                      
    

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

دکتر عصمت همتی                                                                              

 رتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی و گرایش :دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام

                       رزومه

      

 

 

  (  مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی )  

دکتر اکرم آکوچکیان

رتبه علمى : مربی

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی

          رزومه

 

 

سعیده سیادت موسوی

رتبه علمى : مربی

رشته تحصیلی و گرایش آن: کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی

 

 

 

           

دکتر مریم السادات نوابی

رتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی و گرایش: دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان

              رزومه

 

 

 

 

دکتر جمیله امینی

رتبه علمى : مربی

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم و معارف نهج البلاغه

              رزومه

 

بتول علامت ساز

رتبه علمى : مربی

رشته تحصیلی و گرایش آن : کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قران و حدیث

 

مهدیه کشانی

رتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی و گرایش:فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

رزومه

 

 

مریم نساج

رتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی و گرایش:قران و حدیث

رزومه

 


نظرات کاربران