دانشگاه فرهنگیان

پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیام تسلیت

پیام تسلیت

سرکار خانم ناظمی در گذشت پدر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از ...

پیام ها |

پیام تسلیت

پیام تسلیت

استاد ارجمند سرکار خانم  رونقی فقدان مادر بزرگوار جنابعالی را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده  ...

پیام ها |

استاد ارجمند  سرکار خانم فتحعلی زاده
فقدان مادر بزرگوار جنابعالی را به شما و خانواده محترمتان تسلیت گفته و از خداوند منّان برای آن مرحوم غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

از طرف سرپرست ، اساتید و کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س) اصفهان
استاد ارجمند سرکار خانم فتحعلی زاده فقدان مادر بزرگوار جنابعالی را به شما و خانواده محترمتان تسلیت گفته و از خداوند منّان برای آن مرحوم غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

از طرف سرپرست ، اساتید و کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س) اصفهان

   

پیام ها |

سرکار خانم امامی 
در گذشت خواهر گرامیتان را به جناب عای و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماییم .از طرف سرپرست ، اساتید و کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س)

سرکار خانم امامی
در گذشت خواهر گرامیتان را به جناب عای و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماییم .از طرف سرپرست ، اساتید و کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س)

         

پیام ها |

سرکار خانم ملکی
در گذشت مادر بزرگ گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماییم . از طرف سرپرست ، اساتید و کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س)

سرکار خانم ملکی
در گذشت مادر بزرگ گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماییم . از طرف سرپرست ، اساتید و کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س)

پیام ها |

همکار گرامی  سرکار خانم دکتر سهرابی 

در گذشت دایی گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماییم .
از طرف سرپرست ، اساتید و کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س)
همکار گرامی سرکار خانم دکتر سهرابی

در گذشت دایی گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماییم .
از طرف سرپرست ، اساتید و کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س)

پیام ها |

پیام تسلیت

پیام تسلیت

بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون" برادر ارجمند جناب آقای " عباسی" ...

پیام ها |